ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις εκθέσεις στις οποίες συμμετέχουμε κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, καθώς και για τις εκδηλώσεις και τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που διοργανώνουμε για τους συνεργάτες μας, με στόχο την μετάδοση υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας, εξειδίκευσης και εμπειρίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ο όμιλος Krannich Solar συμμετέχει στις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις. περισσότερα