Βιομηχανικό κτίριο > Nagold, Germany

Στέγη

Τοποθεσία: Gewerbebau Nagold
Τύπος φωτοβολταϊκών πάνελ: AXITEC AC-232, AC-237
Τύπος μετατροπέων ρεύματος: SMA
Τύπος βάσης στήριξης: K2 Systems
Επιφάνεια πάνελ: 154,8qm
Εγκατεστημένη ισχύς: 34,31 kWp