Δημαρχείο > Rutesheim, Germany

Δώμα

Τοποθεσία: Rutesheim
Τύπος φωτοβολταϊκών πάνελ: AXITEC AC-217P
Τύπος μετατροπέων ρεύματος: SMA 5000
Τύπος βάσης στήριξης: K2, Flachdach Solrec
Επιφάνεια πάνελ: 234qm
Εγκατεστημένη ισχύς: 12,15 kWp