Κατασκευαστικός χώρος > Rosenfeld, Germany

Δώμα

Τοποθεσία: Neubau Bauhof Rosenfeld
Τύπος φωτοβολταϊκών πάνελ: AXITEC AC-222
Τύπος μετατροπέων ρεύματος: SMA Sunny Boy
Τυπος βάσης στήριξης: K2 Systems L DB
Επιφάνεια πάνελ: 154qm
Εγκατεστημένη ισχύς: 31,08 kWp