Πολιτική Απορρήτου

1. Επισκόπηση της προστασίας δεδομένων

 

Γενικά

 

Παρακάτω παρουσιάζεται μια απλή επισκόπηση του τι συμβαίνει στις προσωπικές σας πληροφορίας όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Προσωπικές πληροφορίες είναι κάθε δεδομένο το οποίο θα μπορούσε να ταυτοποιήσει το πρόσωπό σας. Στην πολιτική απορρήτου μας, που ακολουθεί παρακάτω, θα βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα της προστασίας δεδομένων.

 

Συλλογή δεδομένων στην ιστοσελίδα μας

 

Ποιος είναι υπεύθυνος για την συλλογή δεδομένων σε αυτή την ιστοσελίδα;

 

Τα δεδομένα που συλλέγονται σε αυτή την ιστοσελίδα επεξεργάζονται από τον χειριστή της ιστοσελίδας. Τα στοιχεία επικοινωνίας του χειριστή είναι διαθέσιμα στην απαιτούμενη Νομική Ειδοποίηση της ιστοσελίδας.

 

Πως συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

 

Κάποια δεδομένα συλλέγονται όταν μας τα παρέχετε. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι τα δεδομένα που συμπληρώνετε στη φόρμα επικοινωνίας.

 

Άλλα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα από τα Πληροφορικά μας συστήματα, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Τα δεδομένα αυτά είναι κυρίως τεχνικά δεδομένα, όπως ο περιηγητής και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε ή η χρονική στιγμή πρόσβασης της σελίδας. Αυτά τα δεδομένα συλλέγονται αυτομάτως, μόλις εισέρχεστε στην ιστοσελίδα μας.

 

Για ποιον λόγο χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα;

 

Μέρος των δεδομένων συλλέγεται για να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας. Άλλα δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση του αριθμού επισκεπτών της ιστοσελίδας.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα δεδομένα σας;

 

Έχετε πάντα το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες για τα δεδομένα σας που έχουν αποθηκευτεί, τους παραλήπτες αυτών και τον σκοπό της συλλογής τους, χωρίς χρέωση. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε την διόρθωση, φραγή ή διαγραφή των δεδομένων αυτών. Μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας, ανά πάσα στιγμή, στη διεύθυνση που αναφέρεται στην Νομική Ειδοποίηση, σε περίπτωση που έχετε περαιτέρω ερωτήσεις για το ζήτημα της προστασίας απορρήτου και δεδομένων. Μπορείτε επίσης και να υποβάλετε καταγγελία στις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.

 

Εργαλεία Ανάλυσης και εργαλεία τρίτων

 

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, η περιηγητική σας συμπεριφορά μπορεί να υποβληθεί σε στατιστικές αναλύσεις. Αυτό γίνεται κυρίως με τη χρήση αρχείων «cookies» και εργαλείων ανάλυσης (analytics). Η ανάλυση της περιηγητικής σας συμπεριφοράς είναι συνήθως ανώνυμη, δηλ. δεν είναι δυνατή η ταυτοποίησή σας από τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται. Μπορείτε να αρνηθείτε ή να αποφύγετε την ανάλυση αυτή με το να μην χρησιμοποιείτε συγκεκριμένα εργαλεία. Λεπτομερείς πληροφορίες θα βρείτε στην παρακάτω πολιτική απορρήτου.

 

Μπορείτε να προβάλετε αντιρρήσεις στις ανάλυση αυτή. Παρακάτω σας ενημερώνουμε για τον τρόπο άσκησης των σχετικών επιλογών σας.

 

2. Γενικές πληροφορίες και υποχρεωτικές πληροφορίες

 

Προστασία δεδομένων

 

Οι χειριστές της παρούσας ιστοσελίδας αντιμετωπίζουν με απόλυτη σοβαρότητα το θέμα της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ως εμπιστευτικά βάσει των νομοθετικών κανονισμών περί προστασίας δεδομένων και της παρούσας πολιτικής απορρήτου.

 

Αν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδας, θα συλλεχθούν διάφορα προσωπικά δεδομένα. Προσωπικές πληροφορίες είναι κάθε δεδομένο το οποίο θα μπορούσε να ταυτοποιήσει το πρόσωπό σας. Η παρούσα πολιτική απορρήτου περιγράφει τις πληροφορίες που συλλέγουμε και τον σκοπό που τις χρησιμοποιούμε. Περιγράφει επίσης τον τρόπο και τον λόγο για τον οποίο συμβαίνει αυτό.

 

Σημειώστε ότι υφίσταται το ενδεχόμενο παραβίασης ασφαλείας στα δεδομένα που μεταδίδονται μέσω διαδικτύου (π.χ. μέσω επικοινωνίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Η πλήρης προστασία των δεδομένων σας από την πρόσβαση τρίτων δεν είναι εφικτή.

 

Ειδοποίηση σχετικά με τον υπεύθυνο ιστοσελίδας

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για την ιστοσελίδα αυτή είναι η εταιρία:

 

Krannich Solar Μ.Ε.Π.Ε.

 

Σταδίου 40

Τ.Κ. 57009, Καλοχώρι

Θεσσαλονίκη

 

Τηλέφωνο: +30 2310 751960

Φαξ: +30 2310 751540

Διεύθυνση Ηλ. Ταχυδρομείου: info@remove-this.gr.krannich-solar.com

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είτε μεμονωμένα ή από κοινού με άλλους αποφασίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (ονόματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κτλ).

 

Ανάκληση συναίνεσης για την επεξεργασία δεδομένων

 

Η εκτέλεση πολλών λειτουργιών επεξεργασίας δεδομένων υπόκειται στην δική σας ρητή συναίνεση. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή, με μελλοντική ισχύ. Αρκεί ένα ανεπίσημο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου θα υποβάλετε το παραπάνω αίτημα. Τα δεδομένα που έχουν ήδη υποστεί επεξεργασία πριν τη λήψη του αιτήματός σας θα εξακολουθούν νομίμως να υπόκεινται σε επεξεργασία.

 

Δικαίωμα καταγγελίας στις ρυθμιστικές αρχές

 

Αν έχει υπάρξει παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων, το θιγόμενο πρόσωπο μπορεί να υποβάλει καταγγελία στις αρμόδιεςρυθμιστικές αρχές. Η αρμόδια ρυθμιστική αρχή για θέματα που σχετίζονται με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Ελληνικού κράτους, στο οποίο έχει έδρα η εταιρία μας. Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.dpa.gr

 

Κρυπτογράφηση SSL ή TLS

 

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση SSL ή TLS για λόγους ασφαλείας και για την προστασία της μετάδοσης εμπιστευτικού υλικού, όπως τα ερωτήματα που υποβάλετε σε εμάς, ως χειριστή της ιστοσελίδας. Μπορείτε να διαπιστώσετε αν η σύνδεση είναι κρυπτογραφημένη, αφού η γραμμή διεύθυνσης στον περιηγητή σας αλλάζει από «http://» σε «https://» και εμφανίζεται το εικονίδιο της κλειδαριάς.

 

Όταν έχει ενεργοποιηθεί η κρυπτογράφηση SSL ή TLS, τα δεδομένα που μας μεταφέρετε δεν μπορούν να διαβαστούν από τρίτους.

 

Πληροφορίες, φραγή, διαγραφή

 

Βάσει νόμου, έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε ανά πάσα στιγμή πληροφορίες, χωρίς χρέωση, για κάθε προσωπικό σας δεδομένο που έχει αποθηκευθεί, καθώς και για την πηγή του, τον παραλήπτη του και τον σκοπό της επεξεργασίας του. Έχετε επίσης το δικαίωμα διόρθωσης, φραγής ή διαγραφής των δεδομένων αυτών. Μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας, ανά πάσα στιγμή, στη διεύθυνση που αναφέρεται στην Νομική Ειδοποίηση, σε περίπτωση που έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα.

 

Αντίρρηση στις προωθητικές ενέργειες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 

Δια του παρόντος απαγορεύουμε ρητώς την χρήση δεδομένων επικοινωνίας, που δημοσιεύονται στο πλαίσιο των απαιτήσεων της νομικής ειδοποίησης, για τη αποστολή προωθητικού και ενημερωτικού υλικού που δεν έχει ρητώς ζητηθεί. Ο χειριστής της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε ειδικές νομικές ενέργειες αν παραληφθεί αυτόκλητο διαφημιστικό υλικό, όπως ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία.

 

3. Συλλογή δεδομένων στην ιστοσελίδα μας

 

Cookies

 

Κάποιες από τις σελίδες μας χρησιμοποιούν cookies. Τα cookies δεν βλάπτουν το υπολογιστή σας και δεν περιέχουν ιούς. Τα cookies μας βοηθούν να κάνουμε την ιστοσελίδα μας πιο φιλική προς τον χρήση, αποτελεσματική και ασφαλή. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας μέσω του περιηγητή σας.

 

Τα περισσότερα cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα λεγόμενα cookies «συνεδρίας.» Αυτά τα cookies διαγράφονται αυτόματα, μετά την επίσκεψή σας. Άλλα cookies παραμένουν στη μνήμη της συσκευής σας, έως ότου τα διαγράψετε. Τα cookies αυτά επιτρέπουν την αναγνώριση του περιηγητή σας, την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα.

 

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας ώστε να σας ενημερώνει για την χρήση των cookies, για να μπορείτε να αποφασίζετε κάθε φορά εάν θα δεχθείτε κάποιο cookie ή όχι. Διαφορετικά, μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας να δέχεται αυτόματα cookies, υπό ορισμένες συνθήκες, ή να τα απορρίπτει πάντα, ή να γίνεται αυτόματη διαγραφή των cookies όταν κλείνετε τον περιηγητή σας. Η απενεργοποίηση των cookies ενδέχεται να περιορίσει την λειτουργικότητα της παρούσας ιστοσελίδας.

 

Τα cookies τα οποία είναι απαραίτητα για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες ή για την παροχή συγκεκριμένων λειτουργιών που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε (όπως το καλάθι αγορών) αποθηκεύονται σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ. του Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα (GDPR). Ο χειριστής της ιστοσελίδας έχει έννομο συμφέρον νόμιμο στην αποθήκευση των cookies, για να διασφαλίζεται βελτιστοποιημένη παρεχόμενη υπηρεσία, χωρίς τεχνικά σφάλματα. Αν αποθηκευτούν και άλλα cookies (όπως αυτά που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της περιηγητικής σας συμπεριφοράς), θα αντιμετωπίζονται ξεχωριστά στην παρούσα πολιτική.

 

Αρχεία καταγραφής διακομιστή

 

Ο πάροχος της ιστοσελίδας συλλέγει και αποθηκεύει αυτομάτως πληροφορίες, τις οποίες ο περιηγητής σας μας μεταφέρει αυτόματα σε «αρχεία καταγραφής διακομιστή». Αυτές είναι:

 

  • Τύπος και έκδοση περιηγητή
  • Λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται
  • Διεύθυνση Παραπομπής
  • Όνομα υπολογιστή πρόσβασης
  • Χρόνος αιτήματος διακομιστή
  • Διεύθυνση IP

 

Τα δεδομένα αυτά δεν συνδυάζονται με δεδομένα από άλλες πηγές.

 

Η επεξεργασία δεδομένων γίνεται σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ. του Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα (GDPR), ο οποίος επιτρέπει την επεξεργασία των δεδομένων για την εκτέλεση μιας σύμβασης ή προσυμβατικών μέτρων.

 

Φόρμα επικοινωνίας

 

Σε περίπτωση που μας απευθύνετε ερωτήματα μέσω της φόρμας επικοινωνίας, θα συλλέξουμε τα δεδομένα που έχετε εισάγει στη φόρμα, περιλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας που έχετε δώσει, ώστε να απαντήσουμε το ερώτημά σας και τυχόν επόμενα ερωτήματα. Δεν θα μοιραστούμε τις πληροφορίες αυτές χωρίς την συγκατάθεσή σας.

 

Κατά συνέπεια, θα επεξεργαστούμε τυχόν δεδομένα που έχετε εισάγει στη φόρμα επικοινωνίας, μόνο με τη συναίνεσή σας, βάσει του Άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο στ. του Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα (GDPR). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή. Ένα ανεπίσημο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου θα υποβάλετε το παραπάνω αίτημα, είναι αρκετό. Τα δεδομένα που έχουν ήδη υποστεί επεξεργασία πριν τη λήψη του αιτήματός σας θα εξακολουθούν νομίμως να υπόκεινται σε επεξεργασία.

 

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα που μας παρέχετε στη φόρμα επικοινωνίας, έως ότου ζητήσετε τη διαγραφή τους, ανακαλέσετε την συναίνεσή σας για την αποθήκευσή τους, ή δεν ισχύει πλέον ο σκοπός αποθήκευσής τους (π.χ. μετά την εξυπηρέτηση του αιτήματός σας). Τυχόν υποχρεωτικές καταστατικές διατάξεις, ιδίως σε σχέση με τις υποχρεωτικές περιόδους διατήρησης δεδομένων, δεν επηρεάζονται από την παρούσα διάταξη.

 

Επεξεργασία δεδομένων (δεδομένα πελάτη και σύμβασης)

 

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα μόνο στο βαθμό που απαιτείται για να δημιουργήσουμε ή να τροποποιήσουμε τις νομικές μας σχέσεις (κύρια δεδομένα). Αυτό γίνεται σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β. του Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα (GDPR), ο οποίος επιτρέπει την επεξεργασία των δεδομένων για την εκτέλεση μιας σύμβασης ή προσυμβατικών μέτρων. Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας (δεδομένα χρήσης) μόνο στο βαθμό που απαιτείται για να σας επιτρέψουμε την πρόσβαση στις υπηρεσίες μας ή για να σας χρεώσουμε για αυτές.

 

Τα δεδομένα πελάτη που έχουν συλλεχθεί θα διαγράφονται μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας ή την καταγγελία της επιχειρηματικής σχέσης. Δεν επηρεάζονται οι νόμιμες περίοδοι διατήρησης των δεδομένων.

 

Δεδομένα που μεταδίδονται κατά τη σύναψη συμβάσεως με εμπόρους λιανικής και κατά τις ταχυδρομικές παραγγελίες

 

Μεταδίδουμε προσωπικά ταυτοποιήσιμα δεδομένα σε τρίτους μόνο στο βαθμό που απαιτείται ώστε να εκτελούνται οι όροι της σύμβασής σας, όπως, για παράδειγμα, σε εταιρίες που πρόκειται να μεταφέρουν αγαθά στη διεύθυνσή σας ή τράπεζες που επεξεργάζονται τις πληρωμές σας. Τα δεδομένα σας δεν θα μεταδοθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, εκτός αν έχετε δώσει τη ρητή σας έγκριση για αυτό. Τα δεδομένα σας δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους για διαφημιστικούς σκοπούς, χωρίς τη ρητή σας συναίνεση.

 

Η επεξεργασία δεδομένων γίνεται σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β. του Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα (GDPR), ο οποίος επιτρέπει την επεξεργασία των δεδομένων για την εκτέλεση μιας σύμβασης ή προσυμβατικών μέτρων.

 

4. Κοινωνικά Μέσα

 

Πρόσθετο Twitter

 

Στην ιστοσελίδα και την εφαρμογή μας έχουν ενσωματωθεί λειτουργίες της υπηρεσίας Twitter. Τα χαρακτηριστικά αυτά παρέχονται από την Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Όταν χρησιμοποιείτε το Twitter και τη λειτουργία «Retweet», οι ιστοσελίδες που επισκέπτεστε είναι συνδεδεμένες με τον λογαριασμό σας στο Twitter και γνωστοποιούνται σε άλλους χρήστες. Με τον τρόπο αυτό, τα δεδομένα σας μεταφέρονται επίσης στο Twitter. Στο σημείο αυτό, να σημειώσουμε ότι, ως πάροχος των σελίδων αυτών δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο των μεταφερόμενων δεδομένων ή τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν από το Twitter. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου του Twitter, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://twitter.com/privacy.

 

Οι προτιμήσεις εμπιστευτικότητας σας στο Twitter μπορούν να τροποποιηθούν στις ρυθμίσεις λογαριασμού σας, στη διεύθυνση https://twitter.com/account/settings.

 

5. Εργαλεία ανάλυσης (analytics) και διαφήμιση

 

Google Analytics

 

Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Google Analytics, μια υπηρεσία διαδικτυακής ανάλυσης δεδομένων. Η εν λόγω υπηρεσία λειτουργεί από την Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

Η υπηρεσία Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα «cookies». Πρόκειται για αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης που κάνετε στην ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας από εσάς, συνήθως μεταδίδεται σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύεται εκεί.

 

Τα cookies της Google Analytics αποθηκεύονται σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ. του Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα (GDPR). Ο χειριστής της ιστοσελίδας έχει έννομο συμφέρον στην ανάλυση της συμπεριφοράς χρηστών, για την βελτιστοποίηση τόσο της ιστοσελίδας όσο και της διαφήμισης της.

 

Πρόσθετο περιηγητή

 

Για να αποφύγετε την αποθήκευση αυτών των cookies, μπορείτε να επιλέξετε τς κατάλληλες ρυθμίσεις στον περιηγητή σας. Ωστόσο, υπογραμμίζεται ότι κάτι τέτοιο θα σημαίνει ότι δεν θα μπορείτε να κάνετε χρήση όλων των λειτουργικοτήτων της παρούσας ιστοσελίδας. Μπορείτε επίσης να αποφύγετε την μετάδοση στη Google των δεδομένων που δημιουργούν τα cookies σχετικά με τη χρήση που κάνετε στην ιστοσελίδα (περιλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας), καθώς και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τη Google, κάνοντας λήψη και εγκατάσταση του πρόσθετου περιηγητή που διατίθεται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Αντίρρηση στη συλλογή δεδομένων

 

Μπορείτε να αποφύγετε τη συλλογή των δεδομένων σας από τη Google Analytics, πατώντας πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο. Θα οριστεί ένα cookie εξαίρεσης, το οποίο δεν θα επιτρέπει τη συλλογή δεδομένων σας σε μελλοντικές σας επισκέψεις στην ιστοσελίδα: Disable Google Analytics.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των δεδομένων χρηστών από την Google Analytics, δείτε την πολιτική απορρήτου της Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

 

Ανάθεση επεξεργασίας δεδομένων σε τρίτο

 

Έχουμε συνάψει συμφωνία ανάθεσης με τη Google, για την επεξεργασίας δεδομένων μας και εφαρμόζουμε πλήρως τις αυστηρές απαιτήσεις των Ελληνικών Αρχών προστασίας δεδομένων όταν χρησιμοποιούμε τη Google Analytics.

 

6. Ενημερωτικό Δελτίο

 

Δεδομένα Ενημερωτικού Δελτίου

 

Αν επιθυμείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό μας δελτίο, θα χρειαστούμε μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και πληροφορίες που μας επιτρέπουν να επιβεβαιώσουμε ότι είστε ο κάτοχος της συγκεκριμένης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ότι συμφωνείτε να λαμβάνετε το εν λόγω ενημερωτικό δελτίο. Δεν συλλέγονται πρόσθετα δεδομένα ή συλλέγονται μόνο σε εθελούσια βάση. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά μόνο για να στείλουμε τις πληροφορίες που έχετε ζητήσει και δεν τα μεταβιβάζουμε σε τρίτους.

 

Κατά συνέπεια, θα επεξεργαστούμε τυχόν δεδομένα που έχετε εισάγει στη φόρμα επικοινωνίας, μόνο με τη συναίνεσή σας, βάσει του Άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο α. του Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα (GDPR). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας για την αποθήκευση των δεδομένων και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, καθώς και για την χρήση των δεδομένων αυτών για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου ανά πάσα στιγμή, π.χ. μέσω του συνδέσμου «διαγραφή» στο ενημερωτικό δελτίο. Τα δεδομένα που έχουν ήδη υποστεί επεξεργασία πριν τη λήψη του αιτήματός σας θα εξακολουθούν νομίμως να υπόκεινται σε επεξεργασία.

 

Τα δεδομένα που παρέχετε όταν εγγράφεστε στην υπηρεσία αποστολής ενημερωτικού δελτίου θα χρησιμοποιηθούν για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου έως ότου ακυρώσετε την εγγραφή σας, οπότε τα δεδομένα αυτά θα διαγραφούν. Τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί για άλλους σκοπούς (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το χώρο μελών) δεν επηρεάζονται.