Βελτιστοποιητές ισχύος

Βελτιστοποιητής Ισχύος SolarEdgeOP250-LV / OP300-MV / OP400-EV / OP400-MV

  • Βέλτιστη μετατροπή ενέργειας (MPPT – Maximum Power Point Tracking) ανά φωτοβολταϊκό πάνελ
  • Αύξηση της απόδοσης έως 25%.
  • Προηγμένη μέτρηση της απόδοσης σε πραγματικό χρόνο

Tigo Energy® Maximizer™ System

Η καινοτόμος τεχνολογία του Tigo Energy® Maximizer™ System παρέχει τη μέγιστη βελτιστοποίηση στην απόδοσης ισχυος, την επιτήρηση λειτουργίας του κάθε φωτοβολταϊκού πλαισίου όπως και τη βελτιωμένη ασφάλεια της εκάστοτε φωτοβολτακής εγκατάστασης (PV-Safe).  Είναι συμβατό με το 99% των μετατροπέων ρεύματος της αγοράς και ελαχιστοποιεί τις ενεργειακές απώλειες λόγω σκίασης, εναπόθεσης σκόνης, κακής προσαρμογής και γήρανσης πλαισίων. Επιπρόσθετα μπορεί να εγκατασταθεί σε νέες αλλά και υπάρχουσες φωτοβολταικες εγκαταστάσεις  χωρίς να επηρεάζει την διαστασιολόγηση της εγκατάστασης, χάρις την ασύρματη επικοινωνία που διαθέτει για  κάθε Maximizer.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε σχετικά με την δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας Tigo Monitoring χωρίς χρέωση! Επικοινωνία

 

Παρακαλώ πιέστε εδώ για περισσότερες πλήροφορίες σχετικά με τα προϊόντα Tigo

Μάθετε περισσότερα για την καινοτόμο τεχνολογία του Tigo Energy® Maximizer™ System

 

Η εταιρεία Tigo ιδρύθηκε το 2007 στo Silicon Valley της Καλιφόρνιας H.Π.Α. και σήμερα έχει περισσότερους από 150 συνεργάτες  σε όλο τον κόσμο. H εταιρεία εστιάζει στην εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας στον τομέα της ηλιακής αγοράς, και όλα τα προϊόντα συνοδεύονται  από 20ετή εγγύηση και πιστοποιητικά ασφαλείας.