Βελτιστοποιητές ισχύος

Βελτιστοποιητής Ισχύος SolarEdgeOP250-LV / OP300-MV / OP400-EV / OP400-MV

  • Βέλτιστη μετατροπή ενέργειας (MPPT – Maximum Power Point Tracking) ανά φωτοβολταϊκό πάνελ
  • Αύξηση της απόδοσης έως 25%.
  • Προηγμένη μέτρηση της απόδοσης σε πραγματικό χρόνο