ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η Krannich Solar απασχολεί περισσότερα από 270 άριστα καταρτισμένα στελέχη, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται μηχανικοί κάθε ειδικότητας και οικονομολόγοι. Τo ανθρώπινο δυναμικό είναι πάντοτε πρόθυμο για την  παροχή άριστων μελετητικών, σχεδιαστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

 

Σε περίπτωση όπου οτιδήποτε δεν λειτουργήσει με τον πλέον κατάλληλο τρόπο, η Krannich Solar δύναται να μεσολαβήσει για την άμεση επίλυση του προβλήματος, επωφελούμενη από την αμεσότητα των τεχνικών τμημάτων των προμηθευτών της εταιρείας. Έτσι προσφέρεται η δυνατότητα της επιτόπου επίσκεψης και του αναλυτικού ελέγχου κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος με τις πιο σύγχρονες και ακριβείς συσκευές  διάγνωσης.